Járószerkezet

A járószerkezet minősége

Az erőgépekben használt járószerkezet – természetesen az erős igénybevétel miatt – minősége, strapabíró képessége, tartóssága nagy jelentőséggel bír. Mind az ipar, mind a mezőgazdaság területén elmondható, hogy egyre több gépesített feladatot kell ellátni. Mivel ezek a feladatok igen sokrétűek lettek, így az ipari erőgépekkel, és a mezőgazdasági gépekkel szemben támasztott követelmények is nőttek, ezért az említett területeken munkát végző járművekbe épített járószerkezet minőségének is meg kell felelni, illetve ki kell elégíteni a támasztott követelményeket.

járószerkezet - Keraprogress Kft.

Melyek egy járószerkezet esetében felmerülő hatások

Miután ezek az erőgépek folyamatosan részt vesznek a termelésben, rakodásban, földmozgatásban, így elég sok olyan szempont van, ami hatást gyakorol a járószerkezetre. Nézzük át röviden, a teljesség igénye nélkül, hogy mik lehetnek ezek:

 • Az evidens, hogy az esetek nagyobb részében ezek az erőgépek a földön dolgoznak. Ebből következően a járószerkezet a talajjal való kapcsolódás során nagy is hatással van az erőgépek különböző jellemzőire.
 • Az erőgépeknek általában nagy tömegű, terjedelmes anyagfélék mozgatását, kezelését kell elvégezni, így a rájuk nehezedő erőhatás jelentős.
 • Amennyiben nagyobb távolságra kell ezeket szállítani, folyamatosan nagy terhelést kell kibírni.

Mezőgazdasági gépek esetén a végzett feladatok idényjellegűek, így a feladatok ellátását még további külső paraméterek is befolyásolják.

Fontos szempontok a járószerkezet tekintetében

A hatékony kihasználásához ismernünk kell, hogy mely munkák, vagy munkafolyamatok végzésekor milyen műszaki paraméterek beállítása, illetve azok változtatása szükséges. Ilyen paraméterek a vonóerő, a haladási sebesség, a nyomtáv, illetve a keréknyomás.

Egy járószerkezet kialakításkor a mindenkori munkavégzésnek megfelelően kell a kiválasztást elvégezni. Figyelembe kell venni az adott szektor, és természetesen az ahhoz választott erőgép járószerkezetének alapvető sajátosságait, és a vele szemben támasztott követelményeket egyaránt.
Melyek lehetnek ezek?

 • Az üzemidő mekkora hányadában történik 10 km/h-nál kisebb, esetenként mászó sebességgel a munkavégzés?
 • Mezőgazdasági gépek, traktorok esetében figyelembe kell venni, hogy azok sebessége eléri a 30 km/h-t, de gyors traktoroknál a 40, 50 km/h-t, sőt ez akár 80 km/h is lehet.
 • Rakodás esetén elvárás a gyakori az előre-hátrameneti irányváltás.
 • Az erőgép meghajtásánál teljesítmény elágaztatás lehet szükséges. Ez jelenthet első, vagy hátsó TLT hajtást, illetve összkerék hajtást.
 • Szükséges lehet a tartósan nagy vonóerő kifejtés.
 • Vannak esetek, amikor szempont a haladási sebesség pontos tartása.
 • Elképzelhető, hogy gyakori a tartós munkavégzés hátramenetben.
 • Elvárás lehet, hogy sebességváltás közben ne álljon le a gépcsoport. Ez esetben szükséges az erőfolyam megszakítása nélküli terhelés alatti kapcsolás lehetővé tétele.

Természetesen lehetne még további szempontokat, jellemzőket sorolni, amelyek a járószerkezet működésére, megválasztására hatással vannak, azonban röviden talán ennyi is elég. A továbbiakban foglaljuk össze röviden a járószerkezettel szemben támasztott elvárásokat.

Milyen elvárásokkal néz szembe egy járószerkezet?

 • Legyen növelhető a kifejthető vonóerő.
 • Elsődleges cél a kerékcsúszás lehetőségének csökkentése.
 • Alkalmazkodás a különböző talajokon végzett megfelelő munkavégzéshez.
 • Legyen mérsékelhető a járószerkezet által kifejtett talajnyomás.
 • Maradjon stabil a manőverező képesség, függetlenül a bekormányzási szögtől.
 • Bizonyos esetekben legyen állítható a nyomtávolság.
 • Lehessen növelni az adhéziós tömeget pót súlyokkal.

Ez is csak egy rövid felsorolás, de a leglényegesebb elemeket magában foglalja. Már ebből is látható, hogy a kialakítás, megfelelő kiválasztás nem egyszerű feladat.

járószerkezet - Keraprogress Kft.

Különféle járószerkezet található az erő, illetve munkagépekben. Ezekről röviden:

Kerekes járószerkezetű

Ezek ma már kizárólag fúvott gumiabroncs kerekekkel ellátva kerülnek forgalomba. A gumiabroncsok szerkezete hasonlóan a közúti járművekéhez lehet radiál vagy diagonál szerkezetű. A kivitel tekintetében pedig lehet tömlős, vagy tömlő nélküli a gumiabroncs.

Lánctalpas, illetve gumihevederes

Ez esetben a nagyobb felfekvő felület révén kicsi talajnyomás érhető el, és az erőgép tömegéből származó adhéziós erő is nagyobb mértékű. A lánctalpas járművek kerekei nem közvetlenül a talajra támaszkodnak. Miután ez a járószerkezet rengeteg előnnyel rendelkezik, így előszeretettel alkalmazzák sok területen.

Féllánctalpas

Azért féllánctalpas, mert lánctalpat csak a hajtott kerék kap, a kormányzást változatlanul a kormányzott kerekek végzik.