Menetelő hidromotor

A menetelő hidromotor

Amint azt már említettük a hidromotorok kapcsán, és így ez a menetelő hidromotor esetében is igaz, a hidromotorok a térfogatkiszorítás elvén működnek. Ebben mutatnak hasonlóságot a szivattyúkkal, azonban esetünkben fordított a folyamat. A menetelő hidromotor hidrosztatikus hajtását igen széles körben használják a különféle erőgépek működtetésénél. A legegyszerűbb, és talán mindenki számára legismertebb ilyen szerkezet a kézi működtetésű hidraulikus emelő.  Ez jelentős szerepet kap például a földmunkagépeknél, valamint a mezőgazdasági gépeknél. Az alkalmazásuk azért előnyös, mert egy központi erőforrásból, vagyis egy belsőégésű motor segítségével lehet működtetni egy sok részfeladatot ellátó gépet. Mik lehetnek ezek a részfeladatok? Például a kormánymű, a kerekek hajtása, vagy ilyen lehet a kitámasztó lábak működtetése, vagy a tolólap emelése-süllyesztése. De visszakanyarodva a menetelő hidromotor témájához, gyakorlatilag az mondható el róla, ami a hidromotorokról általában. A menetelő hidromotor működési elve az ellentétes irányú folyadékszállítás, a térfogat-kiszorítás elvén működik, és a nyomás alatt áramló folyadék munkavégző képességének felhasználásával képes mechanikai energiát előállítani.

Menetelő hidromotor és a hidrosztatikus teljesítményátvitel

A menetelő hidromotor esetén a hidrosztatikus teljesítményátvitel a közvetítőfolyadék nyomási energiáján alapszik. A teljesítményátvitelt különböző hidraulikus rendszerek valósítják meg, a bennük lévő hidraulikus elemek segítségével. Miután a működési elv azonos, nincs ez másképp a menetelő hidromotor esetében sem. A menetelő hidromotor esetében is igaz, hogy a hidraulikus energiát a hidroszivattyúk hozzák létre az őket működtető berendezés mechanikai munkájából. A hidraulikus energiát a felhasználás helyén hidromotorok vagy munkahengerek alakítják vissza mechanikai munkává. A két energiaátalakítási hely között hidroakkumlátorok az energia tárolásáról. Ami pedig megváltoztatja a kimeneti jellemzőket, azok az irányítóelemek.

menetelő hidromotor - Keraprogress Kft.

Nézzük meg, hogy melyek a hidrosztatikus teljesítményátvitel elemei:

Az energiaátalakítók

Ezek a hidroszivattyúk, a hidromotorok, a munkahengerek, és a hidroakkumulátorok.

Az irányítóelemek

Ide tartoznak a nyomásirányítók, az áramirányítók, és az útirányítók.

És végül a kiegészítő elemek

Ezek a szűrők, csővezetékek, hőcserélők, tartályok és egyéb alkatrészek.

A következőkben nézzünk meg néhányat ezek közül az elemek közül részletesebben is!

A menetelő hidromotor energiaátalakítói közül emeljük ki a munkahengereket.

A munkahengerek képesek arra, hogy egyenes vonalú mozgást hozzanak létre. Szerkezeti kivitelük szerint lehetnek egyszerű és búvárdugattyús, vagy teleszkópos. Bármelyiket nézzük, jellemző az egyszeres, vagy a kettős működés.

A következő energiaátalakító a hidroakkumulátor.

Ez képes a hidrosztatikus energia tárolására úgy, hogy azt időlegesen súlyerő, rugóerő, vagy gáznyomás helyzeti energiájává alakítja át.

Következő a nyomásirányítók csoportja, amelyet több feladat szerinti csoportra lehet osztani.

  • Vannak a nyomáshatárolók, amelyek a rendszer legnagyobb nyomásának beállítására használatosak.
  • Következnek a nyomáscsökkentők, amelyeknek a rendszer egy mellékágában a főágénál kisebb, állandó nyomás beállítása a feladatuk.
  • Léteznek az úgynevezett nyomáskülönbség-állandósítók. Ezek feladata a főágban és a mellékágban meglévő nyomások különbségének állandó értéken tartása.
  • És végül a nyomásarány-állandósítók. Kissé hasonló az előzőhöz, azonban ez esetben a főágban és a mellékágban uralkodó nyomások arányának állandó értéken tartására a feladat.

A menetelő hidromotor másik irányítóeleme az áramirányító.

Ez az irányító a hidraulikus rendszer adott keresztmetszetén időegység alatt átáramló folyadékmennyiség beállításáért, és ezen keresztül a hidromotor vagy a munkahenger működési sebességének szabályozásáért felelős. Több fajtája létezik, ezek közül vannak

  • a működési sebesség csökkenetéséért felelősek, ezek a fojtók,
  • a működési sebesség állandó értéken tartásáról gondoskodnak az áramállandósítók,
  • és végül vannak az áramelosztók, amelyeknek a feladata két hidromotor vagy munkahenger működési sebességének azonos értéken vagy meghatározott arányban tartása.

A menetelő hidromotor utolsó kiemelt irányítói az útirányítók.

Az útirányítók a folyadék áramlási irányának befolyásolására valók. Ezek az elemek biztosítják, hogy a hidroszivattyú által szállított folyadék a hidromotor, illetve a munkahenger egyik vagy másik oldalához érkezzen. Az útirányítók lehetnek:

  • visszacsapó szelepek, amelyek lehetővé teszik a folyadék áramlását az egyik irányba, és megakadályozzák az ellenirányú folyadékmozgást.
  • és vannak az útváltók, amelyek a lehetővé teszik a több irányú folyadékáramlást, illetve megváltoztathatják az irányokat.